”Det är en helg då man får leva i en bubbla av eufori trots cancern!”

0 kommentarer
Skriv en kommentar
insta_emma

Den 6-8 maj anordnar vi en kostnadsfri festival för unga vuxna cancerdrabbade och närstående från hela landet. Det blir det största eventet i Ung Cancers historia – och en av de största mötesplatserna för unga vuxna cancerdrabbade i hela Europa. En av dem som kommer att vara med är 26-åriga Emma Skoglund från Borlänge.

Webb från
Humblebrag