Prata med andra

Vi på Ung Cancer vill att du ska kunna prata och diskutera med andra som är i en liknande situation som du. Därför har vi stängda forum på Facebook som du som drabbadmedlem eller anhörigmedlem får tillgång till. I dessa forum kan du ventilera, diskutera och prata om allt från behandling, praktiska frågor och känslor.

Genom oss på Ung Cancer kan du även få en samtalsvän. Vi sätter dig i kontakt med någon som har eller har haft samma cancersjukdom som dig eller som kanske bor i samma stad som du – allt efter dina önskemål.

Hur gör jag för att få en samtalsvän?
För att ansöka om en samtalsvän mailar du ante@ungcancer.se och uppger namn, personnummer samt om du har något specifikt önskemål. Ett specifik önskemål kan exempelvis vara att du vill komma i kontakt med någon som också har en pappa som är sjuk, eller någon som också har haft hjärntumör.

Är du inte med i något av våra stängda forum på Facebook?
Våra forum på Facebook är uppdelade efter olika län och utefter vart vi har medlemsträffar. Klicka på länken till det landskap, den region eller den stad du bor i (eller som är närmast dig) för att ansöka om medlemskap.

För dig som är drabbadmedlem
Värmland
Stockholm
Dalarna
Göteborg
Halland
Skåne
Sörmland
Småland
Östergötland
Västerås
Norrland
Vi har också en Facebookgrupp för alla Ung Cancers drabbadmedlemmar i hela landet. Tanken är ni lättare ska kunna få kontakt med medlemmar från hela landet och på så vis få ännu fler att kunna diskutera, bolla och nätverka med. Klicka här för att ansöka om medlemskap i den stora gruppen.

För dig som är anhörigmedlem
Småland
Västergötland
Värmland
Stockholm
Norrland
Östergötland
Skåne
Dalarna
Göteborg
Vi har också en Facebookgrupp för alla Ung Cancers anhörigmedlemmar i hela landet. Klicka här för att ansöka om medlemskap i den stora gruppen.

Du vet väl även om att vi har medlemsträffar och anhörigträffar runt om i landet?
Du kan läsa mer om vad en medlemsträff och anhörigträff är här.

Webb från
Humblebrag