Anhörig

Om du är anhörig till någon som är eller har varit drabbad av cancer och själv är 16-30 år är du välkommen som medlem hos oss. Om du blivit medlem innan du fyllt 30 år så kan du sen fortsätta vara medlem till och med det året du fyller 35. Som medlem i Ung Cancer få du möjligheten att komma i kontakt med andra i liknande situation som du och få det stöd och hjälp som du behöver.

Vi anordnar medlemsträffar runt om i landet, där du kan träffa och prata med andra med liknande erfarenheter. Du kan läsa mer om anhörigträffarna här. Vi har också en sluten grupp på Facebook som du kan gå med i. Där kan du ventilera, diskutera och prata om allt från behandling, praktiska frågor och känslor. Genom oss på Ung Cancer kan du även få en samtalsvän. Vi sätter dig i kontakt med någon som har eller har haft samma cancersjukdom som din närstående eller som kanske bor i samma stad som du – allt efter dina önskemål.

Ung Cancer finns till för att du aldrig ska känna dig ensam.

Bli anhörigmedlem

    * = obligatorisk uppgift
Webb från
Humblebrag