Anhörig

Om du är närstående till någon som har eller har haft cancer och du själv är 16-30 år är du varmt välkommen som medlem hos oss. Du kan sedan fortsätta vara medlem till och med det år du fyller 35. Som medlem i Ung Cancer få du möjligheten att komma i kontakt med andra i liknande situation som du och få det stöd du behöver och har rätt till.

Vi anordnar medlemsträffar runt om i landet där du kan träffa och prata med andra med liknande erfarenheter. Du kan läsa mer om närståendeträffarna här. Vi har också en sluten grupp på Facebook som du kan gå med i. Där kan du ventilera, diskutera och prata om allt från behandling, praktiska frågor och känslor. Genom oss på Ung Cancer kan du även få en samtalsvän. Vi sätter dig i kontakt med någon som har eller har haft samma cancersjukdom som din närstående eller som kanske bor i samma stad som du – allt efter dina önskemål.

Ung Cancer finns till för att du aldrig ska känna dig ensam.

Bli anhörigmedlem

    * = obligatorisk uppgift
Webb från
Humblebrag