A
B
 • Benign

  Benign är en godartad tumör som inte sprider sig, till skillnad från en malign tumör.

 • Biopsi

  - är ett vävnadsprov som tas från något av kroppens organ. Provet undersöks sedan i mikroskop för att man ska kunna se om det finns någon sjuklig förändring i organet. En del biopsier tas utan bedövning, andra under lokalbedövning eller narkos.

 • Blodvärde

  - Blodvärde, Hb, brukar man kalla koncentrationen hemoglobin i blodet. Man brukar mäta i gram per liter och ett normalt värde för en man är cirka 130–170 g/l och för en kvinna 120–150 g/l.

C
 • Cancer

  - är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar där cellerna växer okontrollerat och förstör den omgivande vävnaden. En cancersjukdom uppstår genom att en eller flera celler får en ”felaktig information”. Med denna felaktiga information förökar sig cellen okontrollerat.

 • Cellgifter

  - se Cytostatika

 • Cellprov

  Om man har en knöl eller förändring i bröstet behöver man ofta lämna ett cell- eller vävnadsprov. När cellprovet tas får man ligga ner på en brits. Läkaren känner först igenom bröstet och armhålan, sedan tvättas huden ovanför knölen med sprit.

 • Cytologiskt prov

  - se Gynekologiskt cellprov

 • Cytostatika

  - är läkemedelsbehandling mot cancer som slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt cancerceller. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling före och efter kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas kirurgiskt.

D
 • Datortomografi

  - oftast förkortat DT alternativt CT (Computed Tomography) och på svenska även skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten.

E
F
G
 • Gynekologiskt cellprov

  - är ett test för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen som potentiellt kan tyda på, eller utvecklas till, cancer. Ett gynekologiskt cellprov kan leda till ett tidigt upptäckande av skadliga cellförändringar som då kan behandlas för att kunna förhindra att livmoderhalscancer utvecklas.

H
 • HB

  - Se Blodvärde

 • Hemoglobin

  - Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många andra djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.

I
J
K
 • Kemoterapi

  - se Cytostatika

L
M
 • Magnetkameraundersökning

  – Magnetkameraundersökning används för att upptäcka och kartlägga en mängd olika sjukdomar och tillstånd som är svåra att se vid vanlig röntgen- eller datortomografiundersökning.

 • Malign

  - är en sjukdoms tendens att förvärras och bli dödlig. Maligna tumörer är cancer medan benigna tumörer inte är det.

 • Mammografi

  - är en typ av röntgenundersökning som görs för att undersöka människans bröst. Den används för att upptäcka tumörer och cystor.

 • MR

  - Se Magnetkameraundersökning

N
O
 • Onkologi

  - är läran om tumörsjukdomar. Det är en medicinsk specialitet huvudsakligen inriktad på diagnos, prevention och icke-kirurgisk behandling av cancer.

P
 • Port a cath

  - betyder på svenska ”venport”. Port-a-cathen är en liten dosa som man opererar in under huden. En kateter är ansluten till dosan och katetern ligger i ett stort blodkärl – en ven. Genom Port-a-cathen kan man sedan ta prover, ge mediciner och dropp. När behandlingen är avslutad tas nålen bort. Det bästa med en Port-a-cath är att patienten inte behöver få så många stick i armar och händer.

 • Prognos

  - Prognos som en medicinsk term avser en sjukdoms sannolika fortsatta förlopp. Prognosen grundas på speciella egenskaper hos sjukdomen och den drabbade personen, så kallade prognostiska faktorer.

Q
R
 • Rehabilitering

  - Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet.

S
 • Second opinion

  - Andra bedömning (eller andra utlåtande, från Engelskans second opinion) innebär inom hälso- och sjukvård i Sverige och andra länder att patienten vid svåra medicinska ställningstaganden har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist

 • Strålbehandling

  - är en vanlig behadlingsform om man har någon cancersjukdom. Syftet med behandlingen är att bota eller lindra sjukdomen och att förebygga återfall. Strålningen får man på ett begränsat område på kroppen, precis där cancertumören finns. Både friska celler och cancerceller skadas av strålningen men de friska cellerna har en bättre förmåga att reparera sig.

 • Strålning

  - se Strålbehandling

T
 • Trombocyter

  - Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, utgör en mycket liten del av blodet. Trombocyternas huvuduppgift är att bidra till blodets levring, koagulering. Brist på trombocyter ger ökad blödningsbenägenhet, ett tillstånd som kallas trombocytopeni.

 • Tumör

  - är en vävnadsbildning (”cellklump”) i kroppen utan någon funktion. När en tumör sprider sig (metastaserar) och tillväxer används begreppet cancer.

U
V
W
X
Y
Z
å
ä
ö
Webb från
Humblebrag