Precis fått beskedet

Först och främst vill vi påminna dig om att du inte är ensam! 
Varje år får över 800 unga vuxna ett cancerbesked, bara i Sverige. Ännu fler blir närstående till någon som får en diagnos. Genom att bli medlem hos oss får du dels möjlighet att prata med andra unga vuxna som just nu går igenom en liknande resa som du, eller som har gjort det tidigare och vet vad det innebär. Men du kan också få hjälp med praktiska saker eller problem du stöter på längst vägen.

Vi vet att utöver den storm av känslor och tankar som du just nu bär på så har du med säkerhet även en mängd olika frågor och en massa praktiska saker som måste lösas. Formulär som måste fyllas i och papper som ska skickas in. Vi kan hjälpa dig med praktiska saker som kommer vid ett cancerbesked, vi kan hjälpa dig handskas med till exempel CSN, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill ha hjälp!

Du har väl inte heller missat att vi har gjort en checklista som du kan ta med dig till läkaren vid ditt eller din närståendes nästa besök. Tanken med listan är att den ska underlätta för dig. Läs igenom den innan ditt besök med läkaren och ta med dig de frågor du vill ha svar på. Checklistan hittar du här.

Vid ett cancerbesked är det helt normalt att bli livrädd och osäker på vad det egentligen innebär. Du kanske har en bild av cancer som inte alls stämmer och du har med all säkerhet många frågor. Går det att bota? Kommer jag att kunna leva ett normalt liv? Att lära sig mer om cancer kan hjälpa dig i kampen mot den.

Vi har även ett lexikon med ord du kan stöta på i din kontakt med sjukvården. Lexikonet hittar du här.

Alla medlemmar i Ung Cancer kan söka stipendium hos oss. Du hittar mer information om våra stipendier här. Vi har också sammanställt en lista på vilka bidrag, stipendier och fonder du kan söka från andra patientföreningar och organisationer. Du hittar dem här.

Webb från
Humblebrag